simple web builder

Blog | Canan İlter

İş yerinde dramadan yaratıcılığa

Değerlerle Yol Alırken Değer
Katmak

Bir Gelişim Fırsatı Olarak
Geribildirim

Bütünsel Liderlik: Dengeli Dişil & Eril Güç

Şefkat & Cömertlik:
Varmak istediğimiz
Yer

Minnettarlık:
Hayattayım ve
Şanslıyım

Kabul & Bağışlama: Özgürce Değişimi Başlatabileceğimiz Yer 

Tevazu & Mizah: Bizi Yücelten Bu İki Değerin Ortak Noktası Nedir? 

Perspektif:
Birçok Farklı Bakış Açısı
Vardır

ARALIK:
Mutlu & Sevinçli

Bir Ay