best free html templates

Bütünsel Liderlik: Dengeli
Dişil & Eril Güç

Canan İlter

ENSO Kurucu Ortağı

Dileğim, Mart ayı ile birlikte girdiğimiz baharın ve doğan yeni ayın ışığının bir de insanlığa gelmesi, insanın gelen baharın ışığını fark etmesi. ⁣

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlarken günün önemine dair “Conscious Capitalism” kitabının da yazarı olan Raj Sisodia’nın, Nilima Bhat ile beraber yazdığı diğer bir kitabı “Shakti Leadership” kitabını tekrar elime aldım ve altını çizdiğim yerlere, aldığım notlara baktım. Kitaptan esinlenerek niyetlerime dair bir paylaşım yapmak istedim: 

Kadim doğu felsefesinde SHAKTI sonsuz yaratıcı güç ve derin sevgi zekasının ifade ediyor. Sürekli yeniden yaratabilen, koruyup ve dönüştürebilen doğuştan gelen bir iç bilgeliği anlatır. Barındırdığı enerji, olgun dişil ve eril enerjinin tam dengelenmiş halde, bütünseldir. Shakti Liderlik içsel enerjisini denge ile kullanabilen liderliği anlatır.  

Dünyadaki tüm liderler artık bitmek bilmeyen enerjileri ile daha, yaratıcı, yapıcı ve onarıcı  olabileceklerini göstermelidir. Böyle liderlerin yolu açılsın diyorum bu bahar ile. Yıkımı, haklı/haksız kavgasını, hep ben kaygısını, korkuları üzerine inşa edilen güç gösterisini seçenlerin yoluna da bir ışık düşsün ve içlerindeki yapıcı enerjiyi keşfetsinler. Kendilerini fark etsinler çünkü; içindeki enerjiyi ve ateşi, savaş ve yıkım için kullananların sonu hep o alevlendirdikleri ateşin içinde yanmak oluyor. Halbuki o enerjiyi dönüştürme gücü bizim elimizde, yeter ki niyetimiz BARIŞ olsun! 

"True power is not power over, but power with. When true power is exercised,
no one has to lose for someone else to win."
Nilima Bhat

"Gerçek güç üstünlükle değil beraberlikle varolandır. Kullanılan gerçek güç olduğunda,
birilerinin kazanması için başkalarının kaybetmesi gerekmez."

🌀 Gerçek güç, kişisel kazanım için iş arkadaşlarına karşı rekabet etmek yerine herkesin anlamlı ortak bir amaca yönelik yeteneklerini ve güçlü yönlerini ortaya çıkartmak için kullanılandır. Gerçek güç olumlu bir dönüşüm yaratabilme ve faydalı bir etki ortaya koyabilmektir.

Gücün sadece yaratılan para veya meta ile tanımı çok dar bir bakış açısıdır ve bu tarz bir güç içinde üstünlük ihtiyacı barındırır. Liderlikte sıklıkla gördüğümüz ben merkezli, üstünlük merakı ile bezenmiş ve özü korku olan güç oyunları, kazan-kaybet stratejisi üzerine kurulmuş rekabetçi, ayrıştırıcı, yıkıcıdır ve sonunda bir savaşa dönüşür.

Zaman, kadınların içlerindeki yapıcı, yaratıcı, onarıcı gerçek gücü fark edip bunu dünya ile cömertçe paylaşma zamanıdır. Dünyamızın bu enerjiye her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Güzel olan, bu dişil enerjinin sadece kadında değil kadın/erkek her insanın içinde var olmasıdır. Kalbini dinleyebilen herkes için var olan güç gerçek güçtür.

🌕 Shakti liderlerde gözlenen DİŞİL becerilerden önde gelenler, kabul, adaptasyon, sezgi, yaratıcılık, iç görü, akış, duygusallık, empati, besleme & büyütme, sevgi, paylaşım, zarafet, sabır, kırılganlık (vulnerability), kapsayıcılık, açıklık, çeşitlilik, güven ve harmonidir. Ancak bu enerjinin fazlasının ortaya çıkması halinde boğulma, aşırı duygusallık, muhtaçlık, bağımlılık, sömürülmeye açıklık gibi hiper-feminen veya ham dişil nitelikler baş gösterebilir.

♂︎ 🌞 Benzer şekilde, Shakti liderde var olan pozitif ERİL beceriler özgürlük, yön verebilme, mantık, nedensellik, odak, yapısallık, istikrar, tutku, disiplin, özgüven, farkındalık, özgünlük, güç, netlik, atılganlıktır. Eril enerjinin fazlalığı, hiper veya ham eril nitelikleri ortaya çıkartır ki bunlar; agresiflik, acımasızlık, mekaniklik, kibirlilik, duyarsızlık, şiddet bağımlısı, güce aç ve maneviyatsızlık olarak kendini gösterir.

🌀 Shakti Liderlik, olgun, pozitif dişil ve eril enerjilerin dengeli bir bütünsellik içinde akabildiği bir liderliktir. Özünde yaratıcı ve üreticidir. 

☯️ Kadim zamanların şifacı kadınlarının korku ile cadılaştırıldığı dönemlerden günümüze gelen yoğun ham eril enerjili kültürlerin sürdürülebilir, daha iyi bir dünya için dengelenmesi ve bunun için kadın, erkek hepimizin el ele vererek kadın gücünün, dişil enerji niteliklerinin denge sağlanana kadar altı çizili ve koyu renklerle yazılarak her alanda ön planda tutulması, gerekiyor.

Hem kadınlar, hem de erkekler olarak hepimizin içimizdeki bu yapıcı, yaratıcıve onarıcı enerji ile yol alabilmesi dileği ile, Emekçi Kadın Günümüz kutlu olsun.

🌍 DÜNYA HEPİMİZİN. 8 Mart, 2020